KIRKERÅD | Den Danske Sømandskirke Singapore

KIRKERÅD

Kirkerådet har sammen med Sømandspræsten blandt andet ansvar for at fastsætte rammerne for kirkens arrangementer, personale og styre kirkens økonomi. 

Du kan have indflydelse på kirkens arbejde ved at stille op til Kirkerådet eller ved at stemme til den årlige generalforsamling. Kun medlemmer af den Danske Sømandskirke i Singapore har stemmeret. Kirkerådet holder møde omkring 10 gange om året.

Det nuværende kirkeråd består af følgende medlemmer:

John Iversen - Formand

Christian Dam Andersen - Næstformand

Claus Jensen

Iben Esborg

Kaj Andersen

Rene Piil Pedersen 

Mark Crouch

Anders Johansen

Helle Enggaard Willumsen

Carsten Matzen

Ex officio: Carl Bjarkam, Sømandspræst
 
Observatører:
Repræsentant fra Den Danske Ambassade i Singapore
Repræsentant fra DSS (Danish Supplementary School)
Repræsentant fra DABS (Danish Business Association of Singapore)