En kirke af levende sten | Den Danske Sømandskirke Singapore

En kirke af levende sten

En kirke af levende sten
Udgivet tor d. 14. maj 2020, kl. 11:19
Artikler

af Rebecca Holm, assistent ved Sømandskirken i Singapore


Af forskellige grunde kommer der mange mennesker i den danske kirke på Mount Faber, og ofte spørger de os i kirken: ”Hvad laver I egentlig”? De fleste ved selvfølgelig godt, at man i kirken holder gudstjeneste om søndagen og på helligdage, at der foregår konfirmandundervisning, og at man kan blive viet i kirken, men hvad går præsten og kirkens øvrige personale ellers og laver? Det er et godt spørgsmål, og lad mig starte med at skitsere de forskellige aktiviteter. Når vi altså ikke lige er forhindret af COVID19-restriktioner, foregår der nemlig meget i kirken: Coffemornings hver tirsdag, dansk frokost hver onsdag og derudover tilbagevendende arrangementer så som fredagsbar, ungdomsklub, unge-expats sammenkomster, og aftener hvor vi byder danske studerende velkommen til Singapore m.m. Og så er der selvfølgelig de årlige arrangementer så som fastelavn, Halloween, Sankt Hans, fodboldturnering, påskefrokost, mange julefrokoster og ikke mindst den store julebasar. Men desuden kommer der under normale omstændigheder rigtig mange turister for at se kirken, både danskere der er på ferie i Singapore, men også store busser fyldte med f.eks. kinesere, der er interesseret i bygningens arkitektur og historie. Ofte kommer også lokale singaporeanere tilfældigvis forbi, når de er på jogging-tur på bjerget, mens andre ligefrem laver familieudflugter, for at børnene skal få en fornemmelse af Singapores fortid. En del af det kirkelige arbejde går ret ubemærket hen for offentligheden, hvis vi ikke fortæller om det. Det gælder bl.a. de besøg, vi aflægger de danskflagende skibe, hvilket netop er en af kirkens vigtigste kerneopgaver. Disse skibsbesøg har mange facetter og varierer alt efter, hvad søfolkene har behov for. Nogle gange får vi lange lister med indkøb af varer, mens andre kan have brug for en personlig samtale over en kop kaffe. Præsten har selvfølgelig også en masse mere eller mindre ”skjulte opgaver”, så som personlige samtaler, møder med forskellige instanser, forberedelse af konfirmandundervisning og gudstjenester herunder prædikenskrivning m.m. Som kirke i udlandet er der også en helt særlig opgave, som kirkerne hjemme i Danmark ikke har, nemlig at drive kirken som en forretning. Uden diverse indtægter er der nemlig ingen danske kirker i udlandet, og det er derfor nødvendigt ikke bare at holde styr på regnskabet, men også at skaffe indtægter f.eks. ved at søge fondsmidler til kirkens drift. Opgaverne bag kulisserne er mangfoldige, bl.a. skal hjemmesiden og Facebook holdes opdateret, håndværkere skal kontaktes, varer skal bestilles, licenser fornyes, regninger betales, der skal føres statistikker og meget mere, som hører med til den daglige drift. Det må selvfølgelig heller ikke glemmes, at kirken har en kiosk der skal betjenes, at huset skal holdes rent, at der skal handles ind og laves mad til arrangementerne. Heldigvis er vi et team om at løse de forskellige opgaver, hvortil så kommer, at uden de mange frivillige ville det være svært at klare alle opgaverne – ikke mindst den årlige basar, hvor rigtig mange mennesker yder en stor og netop ulønnet indsats. Den opmærksomme læser vil måske så spørge, hvad alt dette skal gøre godt for. Der er jo tale om en kirke, og hvad har de forskellige aktiviteter og gøremål egentligt med Gud og tro at gøre, så hvorfor ikke bare kalde kirken på Mount Faber et dansk kulturhus? Det er fordi, kirken som Guds hus foruden at være centrum for den ”religiøse kult” i form af gudstjeneste med kristen forkyndelse, salmesang, bønner, altergang osv. er bygget af ”levende stene”, som det hedder i en salme. De levende sten er en metafor for alle de mennesker, der kommer i huset og som udgør menigheden. Eller sagt på en anden måde: Kristendommen er ikke bare et spørgsmål, om man går til gudstjeneste eller ikke. Den skal også vise sig i den måde, man er menneske på, og i de fællesskaber vi har – i det daglige liv. Kirken er bygget af levende sten, men som institution skal den selvfølgelig organiseres og fungere helt lavpraktisk. Ifølge den luthersk-evangeliske forståelse handler troen i høj grad om at være sammen som mennesker på den rette måde. Dvs. at omgås hinanden med kærlighed og i oprigtighed, og om at være der for hinanden både i gode og hårde tider – altså at leve livet sammen med hinanden. At ære og lovprise Gud gennem gamle ritualer i form af gudstjeneste er bestemt ikke noget sekundært, men kirken må samtidig i bogstavelig forstand følge med tiden og skabe muligheder for fællesskaber, som dem der kommer i kirken, gider at være med til. Og netop derfor er der meget organisatorisk og praktisk mere eller mindre usynligt arbejde ved kirken på Mount Faber. Men som antydet giver det set i et større perspektiv bestemt god mening, at kirken også skaber relevante rammer for, at mennesker kan mødes og dele liv med hinanden i form af socialt samvær – f.eks. over en hotdog og en kold øl. Det er altså altafgørende for kirken, at der er nogle mennesker, som gider at komme og deltage i kirkelivet. Er kirken tom for alle jer, der kommer i kirken, har den mistet sin funktion. Vi prøver hele tiden at holde fast i de gode gamle traditioner, men samtidigt også at være nytænkende og tilpasse kirken efter de forskellige behov. Tro altså ikke at din tilstedeværelse på 10 Pender Road er overflødig, men vid at vi er her netop for dig. Fortæl os hvis du har en god idé til, hvad vi kan arrangere når kirken åbner igen – f.eks. et måltid du savner langt hjemmefra, eller du brænder måske for noget, som kirken evt. kan danne ramme om. Bare sig til! Uden en aktiv menighed er kirken kun en bygning. Den egentlige kirke bygges nemlig af jer, de ”levende sten”.